ישנן כמה סוגי מלגזות, מאמר בו פירוט והסברים על סוגים אלה ניתן למצוא כאן – סוגי מלגזות

ופירוט על מלגזות שאין חובה לבטחן בביטוח חובה ניתן למצוא במאמר – תאונות מלגזה כתאונות דרכים

המלגזות הרגילות, בין אם כאלה המונעות במנועי בעירה פנימית (בדרך כלל מנועי דיזל) או מלגזות חשמליות, מוגדרות כרכב מנועי.
מלגזות אלה משמשות לשינוע מטענים למרחקים קצרים, בדרך כלל בתוך שטחי מפעלים. למלגזה מותר לנוע על הכביש רק באישור קצין משטרה.

תאונות בהן מעורבות מלגזות נחשבות לתאונות דרכים לכל דבר, בהתאם להגדרתן של תאונות דרכים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) התשל"ה – 1975. לפיכך מי שנפגע ממלגזה צריך לתבוע פיצויים לפי הנחיות החוק הנ"ל. עם זאת תאונות בהן מעורבות מלגזות נחשבות עלפי רוב כתאונות עבודה ולפיכך יש זכות לתבוע פיצויים גם מן המוסד לביטוח לאומי.

לאור כל האמור לעיל ברור כי בעליה של מלגזה חייב לדאוג לבטחה בפוליסת ביטוח חובה ורצוי שיוסיף גם כיסוי לנפגעי צד ג'. הפעלת מלגזה ללא שיש עבורה פוליסת ביטוח תקפה הינה עבירה על חוקי התעבורה בדיוק כמו נסיעה במכונית ללא ביטוח בתוקף.
ביטוח החובה נדרש על ידי המדינה כדי שתהיה חברת ביטוח ממנה ניתן יהיה לתבוע פיצויים במקרה של פגיעות בגוף בעת תאונת דרכים, ביטוח חובה אינו מכסה פגיעות ברכוש. משטרת ישראל עורכת ביקורות אקראיות במהלכן נבדקת קיומה של פוליסת ביטוח חובה, זאת על מנת להרתיע נהגים ובעלי רכבים מלנהוג ללא ביטוח. אמנם לא נהוג לערוך ביקורות כאלה למלגזות אולם מובן שברגע שמתרחשת תאונה לחסרונה של פוליסת ביטוח תהיה השפעה מרחיקת לכת על בעלי המלגזה, לעיתים גם על מפעילה (החוק דורש מנהגים לדעת אם יש פוליסת ביטוח חובה המכסה גם את השימוש שלהם ברכב, דרישה זו של החוק תקפה גם לגבי בעלי רשיון מלגזה).

לפי חוק הפלת"ד הנ"ל כדי שתאונה תחשב כתאונת דרכים צריך שיהיה מעורב בה רכב מנועי. הגדרתו של רכב מנועי הוא "רכב הנע בכוח מכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, למעט כסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות".
מלגזה כלולה ללא ספק בגדר ההגדרה הנ"ל ולפיכך תאונות בהן מעורבת מלגזה בשטח מפעל הן תאונות דרכים בדיוק כמו תאונה בה מעורבות מכוניות בכביש.

פוליסת ביטוח חובה למלגזה תהיה תקפה רק אם הנהג שהפעיל אותה היה בעל רישיון מלגזה בתוקף. כולל ביצוע רענון מלגזה שנתי במהלך השנה האחרונה.

ברגע שיש פוליסת ביטוח חובה למלגזה ומפעיל המלגזה היה בעל רישיון מלגזה בתוקף יוכל מי שנפגע בתאונה בה הייתה המלגזה מעורבת, כולל אם זהו נהג המלגזה עצמו, לתבוע פיצויים מחברת הביטוח שממנה נרכשה הפוליסה. כל חברות הביטוח הגדולות העוסקות במכירת פוליסות ביטוח חובה לרכבים מציעות גם ביטוח חובה לטרקטור, לטרקטורון וגם למלגזה.

חשוב לדעת שבמקרים בהן מתרחשת תאונה ואין לרכב המעורב בה ביטוח חובה בתוקף, כך גם אם הרכב הוא מלגזה, אפשר לתבוע את קרן קרנית שהוקמה בדיוק לצורך זה וממומנת מכספים שמקבלת המדינה מהתשלומים על ביטוחי חובה לרכב – כך מבטיחה המדינה שלא יהיה מי שנפגע בתאונת דרכים ויישאר ללא פיצוי בגלל שמישהו נהג ללא ביטוח.

מי שבכל זאת מפעיל מלגזה ללא כיסוי של ביטוח חובה חשוב שידע שקרן קרנית נוהגת לתבוע בעליהם של רכבים שהיו מעורבים בתאונות בעוד שלא היה להם כיסוי ביטוחי ובשל כך נתבעה קרנית ושילמה את הפיצויים לנפגעים בתאונה.