מניעת הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית נחקק בשנת 1998 ומאז חלו תמורות ושינויים רבים לטובה. יחד עם זאת אנו עדים למקרים לא מעטים של הטרדות מיניות ועל מנת למנוע זאת את/ה כמעביד/ה, מנהל/ת משאבי אנוש נדרש/ת להביא לידיעת העובדים את קיומו של חוק זה וכיצד הוא בא לידי ביטוי בחיי היומיום.

מחקרים מוכיחים שהדרכות פרונטליות לקבלת כלים למניעת הטרדה מינית (ולא מילוי טפסים ולומדה) יעילות הרבה יותר וגורמות לסביבה נעימה וטובה יותר ומקנות לעובדים כלים שימושיים להתמודדות במצבים שעלולים להיווצר במקום העבודה.

להלן האסמכתא החוקית בנושא הדרכה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

הנה קישור לתקנה.

2. א) מעביד –

(1) יביא לידיעת כל ממונה ולידיעת כל עובד שלו את האיסור על
הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק;

(2) יבהיר לכל ממונה ולכל עובד שלו את חובות המעביד לפי החוק ותקנות אלה;

(3) ידרוש מכל ממונה ומכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית מהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה ולנקוט כל אמצעי למניעת מעשים כאמור.

משך ההדרכה: כשעה וחצי והיא נעשית במקום העבודה.

ההדרכה מועברת ע"י מומחית בתחום, בעלת ניסיון רב ומלוות במצגות ודוגמאות מחיי היומיום.