תקנות הבטיחות בעבודה קובעות, כי כל מי שמבצע עבודה בגובה חייב להיות בעל היתר לעבודה בגובה. מסתבר, כי למעלה ממחצית מתאונות העבודה המדווחות בישראל, הן תאונות שנגרמו כתוצאה מעבודה בגובה בלי להקפיד על כללי הבטיחות.

אצלנו בתלמים מרכז הדרכה ניתן לעבור קורס עבודה בגובה שבסופו מוענק היתר והסמכה לעבודה בגובה.

עבודה בגובה מוגדרת כעבודה המתבצעת בגובה של מעל 2 מ' מעל פני האדמה, או שהיא מתבצעת מעל חלל בעומק 2 מ'. היא כוללת עבודה על פיגומים, סולמות, גגות, מנוף, מעלית הרמה או סל הרמה של מלגזה. בכל המקרים, אם לא ננקטים אמצעי הזהירות הדרושים, עלולה לקרות תאונת נפילה עם תוצאות קשות והרות גורל.

קורס עבודה בגובה

החל משנת 2008 קיימות תקנות מחייבות של משרד התמ"ת, הקובעות את כללי העבודה בגובה. חובת ההקפדה על כללי הבטיחות מוטלת גם על נותן העבודה (הקבלן או המעסיק) וגם על העובד עצמו. יתרה מכך – כל מי שעובד בעבודה בגובה, חייב לעבור קורס בנושא, בהתאם לסוג המסוים של העבודה בגובה אותו הוא מבצע, ולקבל תעודת הסמכה לעבודה בגובה. את הקורס יש לעבור במוסד שהוסמך לכך, כמו תלמים מרכז הדרכות.

מעבר לקורס החד-פעמי וקבלת ההיתר לעבודה בגובה, חייב כל עובד בגובה לעבור גם השתלמות רענון פעם בשנתיים. מלבד הקורס לקבלת היתר עבודה בגובה אנו בתלמים מרכז הדרכות מארגנים גם השתלמויות רענון במפעל שלכם (לקבוצות של עד 10 אנשים למדריך) או במרכז ההדרכה המצויד שלנו.

קורס עבודה בגובה הוא חיוני לכל מי שמבצע אחת מהעבודות הבאות בגובה של מעל 2 מ':

 • עבודות בניין (כגון עבודה על פיגומים, עבודה עם מנוף או מעלית הרמה וכדומה)
 • צביעה
 • ניקיון חלונות
 • איטום
 • מיזוג
 • מיגון
 • בדיקת ליקויי בנייה
 • חיזוק שיש והרכבה
 • עבודות גיזום צמחייה

ההדרכה לעבודה בגובה היא ספציפית לתחום העיסוק השוטף של העובד וכך גם תעודת ההסמכה.

ציוד מגן אישי ובריאות העובד

עובד בעבודה בגובה חייב להיות מצויד בציוד מגן אישי (צמ"א) במצב תקין. ציוד זה כולל קסדת מגן, נעלי בטיחות בעלות סוליה מיוחדת המונעת החלקה ורתמת בטיחות המחוברת למערכת לבלימת נפילה ומצוידת בסופג אנרגיה. החובה לספק את הציוד מוטלת על המעסיק, ואילו על העובד מוטלת החובה לעשות שימוש בצמ"א במשך כל זמן עבודתו בגובה, ללא יוצא מן הכלל. המעסיק צריך לוודא, שאכן העובד עושה שימוש בציוד שסופק לו.

כל פריט של ציוד מגן אישי חייב להיות מלווה בחוברת הוראות בטיחות, שימוש ותחזוקה בעברית ובערבית.

בעבודה בגובה יכול לעסוק רק עובד בגיר (שאינו קטין). בזמן ביצוע העבודה עליו להיות במצב כשיר, נקי מהשפעת סמים או משקאות אלכוהוליים, וללא ליקוי נפשי או גופני שיכול לסכן אותו או את העובדים האחרים בזמן ביצוע עבודה בגובה. אישור רפואי מרופא תעסוקתי אינו נדרש לצורך קבלת היתר לעבודה בגובה, למעט מי שעוסק בטיפוס על תרנים או גלישה על קירות בניינים.

במשך כל זמן ביצוע העבודה בגובה, על העובד להיות מאובטח באחת מהמערכות הבאות:

 • מערכת בלימת נפילה
 • מערכת למניעת נפילה
 • מערכת מיקום ותמיכה שמשולבת במערכת לבלימת נפילה

כאשר נמצא העובד בתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן, עליו להיות קשור למערכת למניעת נפילה, שמחוברת לנקודת עיגון קבועה בבימה, בסל או בפיגום הממוכן. תפקידו של אמצעי קשירה זה הוא למנוע את הנפילה של העובד מתוך המתקן.

תנאים סביבתיים לביצוע העבודה בגובה

מי שמתכוון לעסוק בעבודה בגובה, צריך להכיר גם את סביבת העבודה הבטוחה עבורו ולדרוש מהמעסיק קיום כל התנאים הללו. זכרו שאין מדובר סתם בתקנות יבשות, אלא בענייני חיים ומוות.

תקנות העבודה בגובה קובעות, בין השאר, כי בזמן שאדם מבצע עבודה בגובה, חייב לשהות במפלס הקרקע עובד בוגר נוסף, שנמצא בקשר עין עם העובד בגובה ויכול לסייע לו בכל עת. העובד שעל הקרקע חייב גם להרחיק אנשים אחרים מהאזור – עוברי אורח או נהגי כלים ממונעים. בעיקרון האזור שמתחת למקום העבודה בגובה צריך להיות מגודר ומסומן.

אזור העבודה בגובה צריך להיות מואר היטב – או שמשטח העבודה מצויד בתאורה מתאימה ויציבה, או שיש תאורה מתאימה מהקרקע, או שהעובד מצויד בפנס תקין המותקן בצורה מאובטחת על קסדת המגן שלו. כאשר תנאי הראות לקויים, בשעות הלילה או בזמן מזג אוויר סוער, כאשר יורד גשם שוטף, שלג או ברד ו/או מנשבותרוחות סערה, נדרש אישור מיוחד והוראות מיוחדות לביצוע העבודה בגובה.

המעביד אחראי לכך, שמי שעובד בגובה יהיה במרחק של לפחות 3.25 מטרים מקו מתח של עד 33 קילוואט, או במרחק של לפחות 5 מטרים מקו מתח העולה על 33 קילוואט.

שימוש במלגזה עם מתקן הרמה לגובה

אחת הצורות של עבודה בגובה היא עבודה בתוך סל הרמה, המותקן על גבי מלגזה. כמו כל סוגי העבודה בגובה, גם עבודה מסוג זה עלולה להיות מסוכנת – עבור העובד המורם קיימות סכנות נפילה, התחשמלות וכדומה. נהג המלגזה עלול להתהפך, אם לא יקפיד על כללי מסוימים: מגבלה של משקל ההרמה, ההתקנה הנכונה שלו על מזלג המלגזה ועוד. מידע נוסף על תקנות הרמת אדם באמצעות סל הרמה במלגזה תוכלו למצוא כאן.

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), חובה על העובדים בסל ההרמה ועל המלגזן לעבור הסמכת עבודה בגובה ולהיות בעלי אישור בתוקף לעבודה בגובה.

עבודה בגובה על סולם

עבודה על סולם היא עוד אחת מצורות העבודה בגובה. אם אתה מתכוון לעבוד בגובה תוך שימוש בסולם, עליך להכיר את שורת התקנות המפורטות המתייחסת לצורת עבודה זו, כגון:

 • רק אדם אחד בלבד יכול לעמוד על שלב בסולם
 • העומס הכללי על הסולם לא יעלה על 150 ק"ג
 • כאשר יש לבצע עבודה ממושכת מעל גבי סולם או עבודה הכרוכה בהטיית הגוף, יש לוודא שהסולם מקובע כראוי וכי העובד מאובטח בצורה הבטוחה ביותר למבנה יציב, שעליו מתבצעת העבודה.
 • עובד המטפס על סולם צריך לשמור תמיד על שלוש נקודות אחיזה בסולם
 • כל סולם, שמשמש לעבודה בגובה, חייב לעמוד בדרישת התקן הישראלי ת"י-1847

רשימת התקנות הנוגעות לעבודה בגובה מקיפה עוד עשרות תקנות שמטרתן יצירת סביבת העבודה הבטוחה ביותר עבור העובד, בתנאים המסוכנים בהם הוא עובד. לכן זכרו – אם אתם עובדים בגובה או מתעתדים לרכוש מקצוע זה, מעבר לחובה על-פי חוק, אתם חייבים לעצמכם קורס עבודה בגובה כדי להשיג היכרות ושליטה בכל עשרות התקנות. אחרי הכול זיכרו – החיים שלכם בידיים שלכם!

תכנית הלימודים ומשך ההשתלמות נקבעת לפי סוג ההסמכה הנדרשת. בסוף ההשתלמות התלמיד מקבל רישיון לעבודה בגובה לפי סוג העבודה לה הוסמך.

לשאלות נוספות אל תהססו לפנות אלינו, נשמח לענות !  !   !