תכנית הלימודים ומשך ההשתלמות נקבעת לפי סוג ההסמכה הנדרשת. בסוף ההשתלמות התלמיד מקבל רישיון לעבודה בגובה לפי סוג העבודה לה הוסמך.