לפחות אחת לחודש מתקיים קורס לימודי נהיגה בטרקטור. בתלמים מרכז הדרכות נלווה אתכם לאורך כל הליך הוצאת רישיון טרקטור.