תקנות הבטיחות בעבודה קובעות, כי כל מי שמבצע עבודה בגובה חייב להיות בעל היתר לעבודה בגובה. מסתבר, כי למעלה ממחצית מתאונות העבודה המדווחות בישראל, הן תאונות שנגרמו כתוצאה מעבודה בגובה בלי להקפיד על כללי הבטיחות. אצלנו בתלמים מרכז הדרכה ניתן לעבור קורס עבודה בגובה שבסופו מוענק היתר והסמכה לעבודה בגובה. עבודה בגובה מוגדרת כעבודה המתבצעת..

קרא עוד ←