ניתן לבצע הרמת אדם בעזרת מלגזה, לצרכים שונים (כגון ביצוע עבודה בגובה). הרמה שכזו תבוצע אך ורק תוך שימוש במתקן הנקרא "סל הרמה". שימוש בסל הרמה לצרכי הרמת אדם על ידי מלגזות מוסדר בחוק בתקנות הבטיחות בעבודה – הרמת בני אדם במלגזות התשמ"ג 1983.
התקנות הנ"ל תוקנו מכוח פקודת הבטיחות בעבודה. במאמר זה נביא סיכום של המתחייב עלפי התקנות.

כאשר ביצוע הרמת אדם באמצעות מלגזה נעשית בהתאם לנדרש בתקנות מובטח גם ששימוש כזה במלגזות יתרחש ללא תקלות ותאונות.

ברור שהרמת אדם באמצעות מלגזה כרוכה בסכנות, הראשונה שבהן היא במובן סכנת נפילתו של האדם המונף. סכנות נוספות עשויות להיות פגיעה של האדם המונף בעצם כלשהי (כגון תקרה, מעקה), התחשמלות כתוצאה מפגיעה בקו מתח, התהפכות מלגזה כתוצאה מהנפת המזלג לגובה רב ועוד.

מן התקנות עולה כי הדרך היחידה לבצע הרמת אדם באמצעות מלגזות הינה תוך שימוש במתקן הנקרא "סל הרמה". על מתקן זה לעמוד בקריטריונים שהוגדרו בתקנות לגבי מבנהו ( הדפנות, הרצפה , המעקות, הימצאותם של לוחות רגל, הימצאותם של מוטות לאחיזת יד), משקלו (על משקל הסל עם שני בני אדם בתוכו לא יעלה על חמישית מכוח ההרמה המקסימאלי של מלגזה שבשימוש).

כאשר מבצעים הרמת אדם באמצעות מלגזות חל איסור להרים יותר משני בני אדם יחד.

בתקנות מוגדר כיצד יותקן אותו סל הרמה על גבי שיני המזלג.
כמו כן קימות דרישות בתקנות המחייבות שילוט סל הרמה והצגת נתונים על משקל הסל, מספרו הסידורי, מספר האנשים שמותר להכניס לסל, עומס מרבי המותר להרמה בסל.

סל הרמה צריך לעבור בדיקה של בודק מוסמך למכונות הרמה. לפני כל שימוש בסל הוא ייבדק על ידי אדם שהוסמך לכך על ידי אותו בודק מוסמך. בדיקה זו תעשה בנוכחות מפעיל המלגזה ומי שאחראי על העובד שיורם.

לפני ביצוע הרמת אדם המלגזה תועמד במישור אופקי ותאובטח מפני תזוזה. האזור יסומן כך שתמנע תנועת כלי רכב / בני אדם בקרבת מקום (כך גם איש לא יעבור מתחת לסל). יש לוודא כי אין בנמצא קווי חשמל העלולים לסכן את האדם המורם בסל.

חל איסור על המצאות אדם בסל ההרמה בעת שמלגזה נוסעת.

מלגזות הן כלי כה שימושי ויעיל, מסיבה זו הן נמצאות במפעלים רבים וכך הופכות זמינות בעת שמתעורר הצורך לביצוע מטלה כלשהיא בגובה רב.
הפיתוי להיעזר במלגזה במצב כזה הוא גדול.
חייבים לזכור כי מלגזות אינן מיועדות לביצוע הרמות אדם, ישנם כלים מיוחדים המשמשים לצרכים כאלה. עם זאת לא מעשי לאסור על הרמת אדם באמצעות מלגזות.

ברור היה לממוני בטיחות בעבודה כי שימוש במלגזה להרמת אדם יעשה בכל מקרה ועדיף שיבוצע באופן בטוח, פעולה לפי התקנות שהוזכרו במאמר זה תבטיח הרמה בטוחה של אדם באמצעות מלגזה.