רשיון מלגזה ניתן לקבל לאחר סיום קורס מלגזה ועמידה בבחינות העיוניות והמעשיות הנדרשות על ידי משרד התחבורה. ידוע שלבעלי רשיון מלגזה יתרון במציאת עבודה במפעלים תעשייתיים. תוקפו של רשיון מלגזה מחייב ביצוע רענון מלגזה חד שנתי.

במאמר זה נפרט מתוקפם של אלו חוקים ותקנות נובעת חובת ביצוע רענון מלגזה שנתי, מה כולל הרענון ועוד. בנוסף נענה על שאלות נפוצות כגון האם ניתן לקיים את הרענון במקום העבודה, מי רשאי להעביר רענון מלגזנים, מי אחראי לקיום רענון לכל בעלי רשיון מלגזה במפעל ועוד.

רענון מלגזה – דרישות החוק

מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה הותקנו על ידי המוסד לבטיחות וגיהות תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים. שם, בתקנה שלוש, נקבע כי בעליו של מקום עבודה יהיה אחראי לקיים הדרכה לעובדיו לפחות אחת לשנה. נקבע כי תוכן ההדרכה יקבע לפי צרכי העובדים, לפיכך בעלי רשיון מלגזה העוסקים בפועל בהפעלות מלגזות חייבים לעבור הדרכה הנוגעת לעיסוקם זה לכל הפחות אחת לשנה.

הדרישות מבעלי רשיון מלגזה מצד משרד התעשיה והמסחר

במשרד התעשיה והמסחר פועלים רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה. על פי תקנות רשות זו נקבע כי רק למי שיש בידו רשיון מלגזה ועבר הדרכה לפי תכנית שאושרה על ידי הרשות רשאי לעסוק בפועל בהפעלת מלגזות. מתקנות אלה עולה כי תכניו של קורס מלגזה מוגדרים ומאושרים על ידי הרשות הנ"ל במשרד העבודה וכך גם תכניו של רענון מלגזה.

תקנות משרד התחבורה הן הקובעות בישראל איזה סוג רישיון נהיגה נדרש לצורך הפעלת כלי רכב שונים. בתיקון לתקנות התעבורה נקבע כי רישיון נהיגה מדרגה 1 מקנה לבעליו אישור לנהוג במכונה ניידת אופנית שמשקלה לא עולה על 14 טון אולם היתר זה אינו כולל מלגזות.
המחוקק מצא לנכון לקבוע הסדרים מיוחדים בכל הנוגע להפעלת מלגזות, אין פלא היות ובעלי רשיון מלגזה יודעים היטב במה כרוכה הפעלה בטיחותית של מלגזות הנעשית במקרים רבים במחסנים צפופים, באולמות ייצור הומי אדם, בתאום עם נהגי משאית בעת פעולות העמסה ופריקת סחורה ועוד.

מה כולל רענון מלגזה

תוכן הרענון נגזר ממידע המפורט בחוברת טכנית של המוסד לבטיחות וגיהות. חוברת זו נקראת "מלגזות – סוגים, שימושים, תחזוקה ובטיחות". כפי שניתן להסיק משם החוברת קיים בה מידע רב שהטמעתו תבטיח הפעלת מלגזות יעילה, נכונה והחשוב מכל ב ט י ח ו ת י ת !

כפי שתואר בעלי העסקים בהן מופעלות מלגזות הם האחראים לכך שכל בעלי רשיון מלגזה העוסקים במלאכה זו (אפילו אם רק מדי פעם) יעברו את רענון מלגזה כחוק. אולם מטבע הדברים שהסמכות והאחריות לדאוג לביצוע בפועל מועברת לקציני הבטיחות במפעל, לפיכך הם אלה הדואגים לעקוב אחר מועדי ביצוע הרענונים ולוודא שלא יופעלו מלגזות במפעל על ידי מי שלא עבר רענון במשך מעל לשנה, אפילו יהיה זה בעל רשיון מלגזה הוותיק והמנוסה ביותר.

מובן שרצוי שרענון מלגזה יבוצע בתנאים מיטביים המציע מוסד בו גם מועבר קורס מלגזה עצמו, מקום כגון תלמים מרכז הדרכות ובו מגרשי הדרכה תקניים, כיתות לימוד, עזרי לימוד וכו'. מפעלים רבים אכן בוחרים לשלוח את בעלי רשיון מלגזה שלהם לרענון מלגזה במרכז הדרכות.
אולם אילוצי היום יום עשויים להקשות על יציאת עובדים ליום הדרכה שכזה אל מחוץ לתחום המפעל, לפיכך ניתן לבצע את ההדרכה במקום העבודה עצמו. בהתאם להדר זה מתאמים קציני הבטיחות במפעלים את הגעתו של מדריך המוסמך להעביר את ההדרכה (כפי שפורט לעיל) ואת היות כל בעלי רשיון מלגזה במפעל (לפחות אלה העוסקים בפועל בהפעלת מלגזות) פנויים להשתתף ברענון.