כל מי שנוהג במלגזה חייב על פי החוק להיות בעל רישיון נהיגה במלגזה ולשלוט בכללי הבטיחות הקשורים להפעלת מלגזה. ניתן להוציא רישיון למלגזה לאחר השתתפות בקורס נהיגת מלגזה בתלמים מרכז הדרכות או באחד ממרכזי ההדרכות לנהיגה ברחבי הארץ. ההיתר להפעלת מלגזה כלול ברישיון הנהיגה ומתחדש יחד איתו.

הפעלת מלגזה דורשת מיומנויות נהיגה המתאימות לאופי הכלי ולתנאים בהם מתבצעת העבודה עימו. אך בנוסף היא דורשת גם שליטה בכללי הבטיחות הנוגעים בנושאים רבים, שאותם נפרט בשורות הבאות.

חובת רענון בטיחות

רישיון למלגזה הוא רישיון קבוע לכל החיים, כמו כל רישיון נהיגה בכל סוג רכב (אלא אם נשלל מסיבה כלשהיא). אבל החוק מתייחס לנושא הבטיחות בחומרה מיוחדת ודורש מכל מפעיל מלגזה, כמו כל מפעיל ציוד אחר, לבצע רענון בטיחות פעם בשנה. את הרענון אפשר לבצע במרכז הדרכה לנהיגה כמו תלמים מרכז הדרכות.

בטיחות המפעיל

כללי הבטיחות, אותם יש להכיר ואחר כך לרענן כל שנה, נוגעים להיבטים שונים של הפעלת המלגזה. בהיבט האישי הנוגע למפעיל המלגזה, עליו להשתמש בציוד מגן אישי – קסדה ונעלי בטיחות – בעת הנהיגה.

בנושא חגורות בטיחות קובע החוק שבמלגזה בה הותקנו חגורות בטיחות במסגרת הרישוי (החגורות הותקנו במוסך מורשה ובהתאם להנחיות הטכניות של יצרן המלגזה) הנהג מחויב להשתמש בהן בעת הנסיעה. שימוש בחגורות בטיחות בעת נהיגה במלגזה מפחית את הסיכונים הצפויים למפעיל במקרה של התהפכות כתוצאה מתאונה.

התחלת הנהיגה והנהיגה עצמה

כללים רבים נוגעים לנהיגה עצמה, אבל הכול מתחיל עם תחילת הנסיעה. יש להתחיל להניע את המלגזה באיטיות, כאשר אוחזים בהגה בשתי ידיים. במשך כל זמן הנהיגה יש להקפיד על הימצאות הידיים בתוך גבולות תא המפעיל (מסגרת הבטיחות). מותר וצריך להשתמש בצופר כדי להזהיר רכבים אחרים ועובדים הנמצאים במסלול הנסיעה. לפני ביצוע פניה יש לאותת. בקטעי המסלול המסוכנים, כגון פניות או עיקולים, יש להאט את המהירות.

נהיגה על מישור משופע

לפני התחלת נהיגה במלגזה על מישור משופע יש לבדוק האם שיפוע המישור אינו תלול יותר מהמותר. בעת העלייה והירידה במישור משופע יש לנסוע באיטיות. בעת נהיגה על משטח משופע יש להתאים את מיקום המטען לכיוון הנסיעה ולכיוון השיפוע: בעלייה על מישור משופע יש לנסוע קדימה כאשר המטען נמצא מלפנים. בירידה יש לנסוע אחורה, כאשר המטען לפנים.

נסיעה מחוץ לשטח המפעל

נסיעה מחוץ לשטח המפעל מותרת רק עד למרחק שאינו עולה על 500 מטר. מהירות הנסיעה המרבית מחוץ למפעל היא 25 קמ"ש. חובה לנסוע בצדו הימני של הכביש ולא לרדת לשטח שאינו סלול. מספר הרישוי של המלגזה צריך להיות מוצג במקום בולט לעין. מובן שבנסיעה כזו יש להקפיד על כל חוקי התעבורה.

אם במסלול הנסיעה יש צורך לחצות כביש כדי להעביר מטען לצד השני, נדרש מלווה צמוד או שיש לסגור את קטע הדרך. אם נדרש לחצות מסילת ברזל בדרך, יש לעשות זאת לאט, בזהירות ועדיף באלכסון, כך שרק גלגל אחד של המלגזה יחצה את המסילה בכל פעם.

החוק מחייב כי בעת נסיעה מחוץ לשטח המפעל על המפעיל להיות מצויד בתעודות ובאישורים הבאים:

  • רישיון נהיגה על מלגזה
  • אישור להפעלת מלגזה
  • תעודת ביטוח
  • אישור רישוי שנתי
  • אישור המשטרה לתנועה על הכביש
  • אישור בודק מוסמך לתקינות מערכת הרמה

התנהגות בעת התהפכות

לכל מלגזה יש קשת בטיחות, שהיא מכלול שתפקידו להגן על המפעיל במקרה של תאונת התהפכות. חל איסור חמור להוריד מהמלגזה את קשת ההתהפכות. לפני תחילת השימוש במלגזה על המפעיל לוודא שהמסגרת שלמה, אינה מכופפת והיא מחוברת אל גוף המלגזה כהלכה. כמו כן יש לוודא שהמסגרת ונקודות החיבור שלה צבועות כהלכה או מוגנות כנגד חלודה. אם מסגרת הבטיחות נוספה למלגזה בארץ, יש לוודא שהיא הותקנה בהתאם לדרישות היצרן.

במקרה שבו המפעיל נקלע לתאונת התהפכות בזמן הנהיגה במלגזה, יש להישאר בתחום קשת ההתהפכות ולא לנסות לקפוץ החוצה מהמלגזה.

עצירה וחנייה

כאשר רוצים לעצור את המלגזה יש לעשות זאת בהדרגה – קודם להאט ורק אז לעצור את הכלי באמצעות הבלם. אין לנסות לעצור את המלגזה בעלייה בעזרת שימוש בדוושת ההאצה בלבד. שימוש כזה גורם נזק למערכת ההנעה.

כאשר מחנים את המלגזה, יש לוודא שהיא אינה מפריעה למעבר כלי רכב אחר. יש להפעיל את בלם החנייה, להוריד את מתקן הרמה עד שהוא נח על הרצפה ולדומם את המנוע. בשום מקרה אין להשאיר את המפתחות במתג ההנעה בעת חנייה.

תדלוק

לפני תדלוק המלגזה חובה להוריד את המזלג על פני הקרקע, כך שהמזלג נוגע כולו בקרקע. יש לנעול את הבלמים ולדומם את המנוע. יש לוודא שפיית הצינור יושבת היטב בפתח מיכל הדלק, כדי למנוע היווצרות ניצוץ בשל חשמל סטאטי.

כדי להימנע מהסכנות הכרוכות בנוכחות אדי דלק באוויר, התדלוק צריך להתבצע במקום פתוח ומאוורר היטב. אסור לעשן בעת התדלוק. יש למנוע שפיכת דלק על הכלי ובסביבתו. בגמר התדלוק יש לסגור את מיכל הדלק היטב.

טעינת מצברים

כמו התדלוק, גם זמן טעינת המצברים טומן בחובו סכנות בטיחותיות. המימן המשתחרר בתהליך טעינת המצברים, עלול לגרום לדליקה והתפוצצות. לכן יש לבצע את הטעינה במקום מאוורר היטב. אזור הטעינה חייב גם להיות מרוחק מאש גלויה.

לפני הטעינה חובה לנעול את הבלמים ולדומם את המנוע. רק אחר כך יש לחבר את המטען ולהפעילו. בתום הטעינה יש לנתק קודם את מפסק המטען ורק אחר כך את המצברים.

הכרת כללי בטיחות אלו ורבים אחרים והצורך ברענון הבטיחות השנתי נראים אולי מייגעים אך הם נדרשים על פי חוק, והעיקר – הם הוכחו כמצילי חיים!