מלגזה מוגדרת בתקנות התעבורה 1961 כמכונה ניידת אשר הינה בעלת זרוע שליפה או תורן להם מחובר מתקן כלשהו, כגון מזלג, המשמש להרמה ושינוע של מטענים. כמו כן נקבע בתקנות אלה כי ברישיון של מכונה ניידת כזו יצוין במפורש שזו מלגזה.

לאור הגדרה זו של מלגזה הרי שכל אדם העוסק בתפעול מכונה ניידת הנחשבת מלגזה הינו למעשה "מפעיל מלגזה".
בקרב מחסנאים ועובדי מפעלים רבים רווחת הסברה כי מלגזות הן קלות להפעלה. גישה כזו הינה מוטעית ומגבירה את הסיכונים הקיימים בהפעלת מלגזות והמחייבים התייחסות בהתאם.

מפעיל מלגזה הינו חשוף למכלול סיכונים פוטנציאלים ועליו נופלת האחריות לשמור על כללי הבטיחות אשר נועדו למנוע תאונות. מבין כללי בטיחות אלה יש אשר נקבעים בחוקים ובתקנות (של משרד התחבורה, משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגהות) ויש אשר נקבעים באופן פנימי על ידי קציני בטיחות של המפעלים.

במהלך קורס מלגזה לומדים המשתתפים את כל החוקים והתקנות הרלוונטיים ואף נדרשים לעמוד בבחינות עיוניות ולהפגין ידע מספק. אחריותם של קציני הבטיחות במפעלים ליידע ולוודא שכל בעל רישיון מלגזה במפעל מכיר ומיישם את הן את הוראות הבטיחות הכלליות להפעלת מלגזות והן את ההנחיות הפנימיות של המפעל. בסופו של דבר, כמובן, האחריות נופלת על כתפי מפעילי מלגזות לנהוג עלפי כל כללי הבטיחות, להפעיל שיקול דעת, להפגין מקצועיות ובכך להימנע ממכלול הסיכונים האפשריים אשר יפורטו בהמשך.

מלגזות משתייכות לקבוצה מיוחדת של כלי הנדסה אזרחית (ציוד מכני הנדסי – צמ"ה) המיועדים לבצע פעולות הרמה ושינוע. לפיכך הסיכונים אליהם חשופים בעלי רישיון מלגזה העוסקים בפועל בהפעלת מלגזות נגזרים מתוך מכלול הסיכונים אליהם חשופים מפעילי ציוד מכני הנדסי.

מקובל לחלק את הסיכונים אליהם חשופים מפעילי מלגזות לארבע קבוצות:

  • סיכונים כלליים האופייניים למפעילי צמ"ה
  • סיכונים הקשורים ל מלגזות ממין מסויים
  • סיכונים הקשורים ל מלגזות באופן כללי
  • סיכונים הקשורים להפעלת מלגזות בסביבה מסוימת.

מפעיל מלגזה חשוף לסיכונים מכמה סוגים:

  • כימיים – מגע עם דלקים, שמנים, עשן, גזי פליטה (למשל ) ועוד.
  • פיזיקאליים – רמת רעש גבוה ממנועי מלגזות בעירה פנימית (מלגזות חשמליות מטבע הדברים הינן שקטות). תנודות הפוגעות בעמוד השדרה, סיכון מוגבר ב מלגזות בעלות גלגלים קשיחים.
  • ארגונומיים – כאבי יד וזרוע בגלל קושי היגוי, כאבי גב תחתון, התכווצויות שריר רגליים עקב ישיבה ממושכת, כאבי צוואר כתוצאה מצורך בהפניות צוואר חדות וממושכות לאחור, עייפות עיניים כתוצאה ממעברים מרובים מתוך מחסנים חשוכים אל אור יום חיצוני.
  • תאונות – נפילה מן ה מלגזה, היפגעות ממטען נופל, התהפכות מלגזות (ממגוון סיבות אפשריות), התדרדרו מלגזות, פגיעה מחלקים סובבים ונעים, פגיעה מהתנגשות מלגזה בעצם נייח או נייד, פגיעה מהתמוטטות מערום, מכת חשמל כתוצאה מפגיעת מלגזה בכבלי חשמל, חשיפה לכימיקלים כתוצאה מנזילות ממיכלים בעת שינוע או חומצה ממצברי מלגזה חשמלית בעת טעינה.

די בעיון ברשימת הסיכונים האפשריים בכדי להבהיר את ההכרח בהכשרה מתאימה.
בעלי רישיון מלגזה הנדרשים לעבור קורס מלגזה ולעבור רענון מלגזנים שנתי.
רק ידע מספק והקפדה מדוקדקת על הוראות הבטיחות בהפעלת מלגזה יבטיחו הפעלה בטוחה של מלגזות לאורך זמן.