תאונות מלגזה עשויות לגרום לפגיעות חמורות ואף מוות. מנתונים שנאספו בבריטניה עולה כי בשליש מן התאונות שגרמו למוות בתעשיית העץ במדינה מעורבות מלגזות. חשיבות יתרה נועדת להפעלת מלגזה באופן שמונע מלכתחילה את הסיכוי להתרחשות תאונות.

במאמר זה נביא מספר דוגמאות לתאונות מלגזה שהתרחשו (בארץ ובעולם) ונבחן בכל מקרה מה היו הפעולות שניתן היה לנקוט ואשר היו מונעות את התאונה.

תאונה שגרמה לפציעה חמורה של מפעיל מלגזה התרחשה כאשר מלגזה עמוסת מטען הוסעה אל תוך משאית על מנת לפרוק שם את המטען. רצפת המשאית קרסה והמלגזה נפלה דרכה אל משטח הבטון. ניתן היה בקלות למנוע תאונה זו אילו הייתה ניתנת הדעת לשאלה כמה משקל בנויה רצפת המשאית לשאת ואם תוכל לתמוך במשקל המרוכז על גבי ארבע נקודות – גלגלי מלגזה. באופן כללי ניתן ללמוד מתאונה זו כי יש תמיד לקחת בחשבון אם משטח העבודה בנוי לשאת את משקל מלגזות ומטענן.

תאונת מלגזה התרחשה כאשר משאית עליה עסקה מלגזה בהעמסה החלה לנסוע וגרמה לנפילת המלגזה אל הכביש. מפעיל המלגזה נפצע קשה.
תאונות ממין אלה ימנעו אם יקפידו מפעילי מלגזות לוודא כי כל הנוגעים בדבר, כגון נהג המשאית או כל אדם אחר אשר עלול להחליט להזיזה, יודעים כי הם מבצעים פריקה/טעינה.

מלגזה התהפכה לאחור בעת שמפעילה ניסה להסיעה במעלה שיפוע בן 33 מעלות בעוד המזלג מורם מעלה ועליו מספר משטחים ריקים. מפעיל המלגזה נהרג.
כדי למנוע תאונות מלגזה כאלה יש לקחת בחשבון תמיד את תזוזתו של מרכז הכובד בעת נסיעה במזלג מורם ועל גבי מישורים משופעים. משתתפים בקורס מלגזה לומדים נושא זה לעומק.

הולך רגל נמחץ למוות בין מלגזה וקיר בעת שהמלגזה נסעה לאחור במעבר צר.
יש לשם לב היטב בעת הסעת מלגזה לאחור ובמיוחד במעברים צרים.

תאונות עצמיות של מלגזות ניתנות למניע ב100% מן המקרים. גם תאונות בהם מעורבים גורמים נוספים ניתן היה על פי רוב למנוע. חשיבות מכרעת ניתנת לשיקול הדעת, מקצועיות ואחריות מפעילי מלגזות במניעת תאונות. כמו כן משחקים תפקיד קציני הבטיחות במפעלים והמורים המכשירים לקראת הוצאת רישיון מלגזה במהלך קורס מלגזה.