כיום ישנה דרישה לעובדים בעלי רישיון מלגזה. בעוד שבעבר חברות היו מממנות לעובדים את ההוצאות הכרוכות בהוצאת רישיון שכזה, היום מעסיקים רבים נותנים עדיפות מלכתחילה לעובדים שברשותם יש רישיון מלגזה. ישנם מועמדים פוטנציאלים למשרות בתחומי התעשייה, החקלאות והלוגיסטיקה אשר נמנעים מלהוציא רישיון למלגזה במחשבה שנדרשים מהם משאבים כספיים ותהליכי בירוקרטיה ולכן רבים מהם נוטים לוותר על כך מראש ובכך לפספס אפשרויות תעסוקתיות רבות בשוק העבודה.

תהליך הוצאת רישיון מלגזה והמשך אחזקתו

ישנם מספר תנאים הנדרשים מהתלמיד כדי להוציא רשיון מלגזה, עליו להיות לפחות בן 18 ולהוציא "טופס ירוק" הנקרא גם רש"ל 18 בתחנות המורשות לכך. על התלמיד להיות בעל רישיון נהיגה לרכב פרטי (דרגה 02) או לטרקטורון (דרגה 01). בסיום קורס מלגזה התלמיד יקבל היתר לרישיון הנהיגה הנקרא היתר 129, המאפשר לו לנהוג במלגזה במשקל עד 20 טון. ישנו מצב בו התלמיד יקבל היתר הנקרא היתר 130 ומשמעותו היתר לנהוג במלגזה ללא הגבלת משקל, אך זאת בתנאי שהיה לתלמיד טרם תחילת הקורס, רשיון לנהוג ברכב משא (דרגה 03).
בכפוף לחוק על המחזיק ברישיון מלגזה יש לעבור מידי שנה רענון מלגזה שנתי האורך כמספר שעות וכולל רענון חוקי עבודה בטוחה על מלגזה, חידושים בתחום רישיון מלגזה ולמידה מתאונות עבר והדרכים למנוע אותם בעתיד. כאשר בעל רשיון מלגזה עובד כלמגזן ההשתלמות תעשה מטעם המעביד ואולי אף תתקיים במקום העבודה עצמו. במידה ואין התלמיד עובד עם מלגזה וברצונו לשמור על רשיונו עליו לעבור השתלמות זו באופן פרטי.

מה כולל קורס מלגזה

הוצאת רישיון מלגזה אורך כמספר ימים בלבד ומתקיים בבתי ספר לנהיגה תחת פיקוחו והנחייתו של משרד התחבורה. הוצאת הרישיון מחייב עמידה במבחנים עיוניים בכיתה ומבחנים מעשיים בשטחו של בית ספר לנהיגה. המבחן המעשי נועד לאפשר לתלמיד להתנסות בפועל בהעמסה ובהורדה של תכולה מהמלגזה במצבים אפשריים. המבחן העיוני חושף את התלמיד לחומר תיאורטי בנושאי :סוגי מלגזות הקיימים, סוגיית המשקל המותרת, כיצד מפעילים ואוחזים את המלגזה ומהם נהלי הבטיחות שחובה לנקוט בהם על מנת להחזיק רשיון מלגזה.

לסיכום

ניתן להתרשם שתהליך זה הוא קל ופשוט ואינו דורש ממבקש רישיון מלגזה משאבים אישיים וכספיים רבים. השפעתו המיידית הינה פתיחת הזדמנויות תעסוקתיות רבות בעיקר בתחומי החקלאות, התעשייה והלוגיסטיקה.