מבחן מפעילי מלגזה

מבחן מפעילי מלגזה מה זה בכלל?

במבחן למפעילי מלגזה או מעמיס טלסקופי שלושים שאלות בנושאי בטיחות, הפעלת מלגזה, מעמיס טלסקופי.


 

כדי להקל על תלמידינו, מצ"ב מספר שאלות לדוגמה ממבחן מפעילי מלגזה או מעמיס טלסקופי:

רשאי להפעיל מלגזה אדם שהוא

 1. מעל גיל 16 ובעל רישיון נהיגה לטרקטור ללא עבירות ב 10 השנים האחרונות.
 2. מעל גיל 18 ובעל רישיון נהיגה ועבר הכשרת מפעילי מלגזה בבי"ס המיועד לכך.
 3. בעל רישיון נהיגה עם ניסיון בהפעלת מלגזה ואישור של מנהל המפעל.
 4. בעל רישיון נהיגה סוג 2 לפחות אשר רשום ברישיון הרכב כבעל המלגזה.

 

רישיון למלגזה ניתן לקבל

 1. אחרי הדרכה ובאישור מנהל המפעל או בעל מלגזה.
 2. אחרי מעבר קורס הפעלה עיוני ומעשי בבי"ס המלמד מפעילי מלגזה.
 3. אחרי לימודי נהיגת רכב משא מעל 15 טון.
 4. אחרי מילוי טופס בקשה ממשרד הרישוי.

 

מותר להשאיר מלגזה עם מנוע פועל

 1. כאשר חוזרים אל המלגזה בעוד לא יותר מ 2 דקות.
 2. כאשר ה מלגזה עומדת על משטח ישר ואין אנשים או ציוד בסביבה.
 3. כאשר הולכים לחפש משטח לפריקת המטען.
 4. אסור לעזוב מלגזה עם מנוע פועל.

 

מלגזה העובדת בתוך מחסן בלבד

 1. אינה דורשת רישוי ורישיון נהיגה.
 2. דורשת רישיון נהיגה אך פטורה מרישוי מלגזה שנתי וביטוחים.
 3. דורשת רישוי שנתי בדיקת בודק מוסמך לתורן ההרמה וביטוח.
 4. חל איסור על עבודת מלגזה בעלת מנוע דיזל בתוך מחסן.

 

במחסני קירור עובדים עם מלגזה חשמלית כי

 1. מלגזה חשמלית אינה דורשת רישוי ורישיון נהיגה.
 2. מלגזה חשמלית אינה מזהמת את האוויר בחלל הסגור.
 3. מלגזה מונעת דיזל אינה יכולה לעבוד בטמפ. של מתחת ל 0 מעלות.
 4. כל התשובות נכונות.

 

ניתן לגרור עם מלגזה

 1. רק לאדם בעל רישיון רכב גרר.
 2. מטען עד פי 2 ממשקלה.
 3. מלגזה אינה מיועדת לגרירה.
 4. רק רכב שהוא קל ממנה

בתלמים קורסים חודשיים לרישיון למלגזה, וקורסי רענון למלגזה.
תלמידינו והמעוניינים ללמוד הפעלת מלגזה או מעמיס טלסקופי, מוזמנים מאוד ליצור עימנו קשר, על מנת לקבל תשובות לשאלות המתפרסמות ומידע נוסף