כפי שלומד כל משתתף קורס טרקטור, יודע ומבין כל בעל רישיון טרקטור, התהפכות טרקטורים הינה תאונה נפוצה, המסכנת כל נהג טרקטור.
במאמר זה נעסוק ברכיב ההתהפכות בבטיחות עבודה עם טרקטור. את הנושא נחלק לארבע תחומים והם :

– סכנת ההתהפכות הצידה עם טרקטור
– פעולות לצמצום סכנת התהפכות טרקטור הצידה
– סכנת התהפכות טרקטור לאחור
– פעולות למניעת התהפכות טרקטור לאחור

ראשית הנה מספר נתונים סטטיסטיים מעניינים על תאונות טרקטורים :
רק כ4% מתאונות טרקטור מתרחשות כתוצאה מהתנגשות טרקטור עם רכב אחר, ברוב רובן של תאונות טרקטורים לא מעורב כל רכב נוסף אפילו כשתאונות אלה מתרחשות בעת נסיעה בכביש.
כ 60% מתאונות טרקטור מתרחשות בעת עבודה בשטח, רק 40% מן התאונות קורות כאשר טרקטורים נעים על דרכים סלולות. כחצי מתאונות טרקטור המתרחשות בשטח חקלאי או שטח פתוח אחר (כגון אתר בניה למשל) הן מקרים של התהפכות טרקטור. תאונות טרקטור המתרחשות בעת ש טרקטורים נעים על דרכים סלולות הן ברובן המוחלט תאונות עצמיות – בהן לא מעורב רכב נוסף.

ארבעה גורמים עיקריים להתהפכות טרקטור הצידה

  • הסיבה הראשונה במעלה היא היווצרות מרכז כובד גבוה תוך כדי עבודה עם טרקטור. מרכז כובד גבוה נוצר כאשר מעמיסים על הטרקטור משקל נכבד באופן בלתי זהיר מספיק, בדרך כלל מדובר במשקל המהווה חלק גדול מן המשקל המרבי המותר ומשפיע באופן ניכר על משקלו הכולל של טרקטור. כאשר משקל כזה מועמס בגובה אשר הינו מעל לנקודת מרכז הכובד של טרקטור הוא יגרום למרכז הכובד לנוע כלפי מעלה.
  • הסיבה השנייה להתהפכות טרקטור היא שיפוע משמעותי בדרך על גביה נעים טרקטורים. למעשה השיפוע בדרך גורם להסטה הצידה של מרכז הכובד ולהיווצרות רכיב הפועל להשכיב טרקטור על צידו.
  • הסיבה השלישית להתהפכות טרקטורים הינה היווצרות שיפוע של מטען כבד. תופעה זו דומה לתנועה בדרך משופעת שהוזכרה לעיל אולם כאן רק המטען מקבל שיפוע ולא הטרקטור עצמו. שיפוע של מטען יכול להיווצר למשל כתוצאה מאי קיבוע מספק.
  • הסיבה הרביעית להתהפכות טרקטור היא תנועה במהירות גבוה מדי בסיבוב. התהפכות כתוצאה מכוח צנטריפוגלי הנוצר בעת תנועה בסיבוב מוכרת לנו היטב מן הנהיגה במכוניות.

כיצד להימנע מהתהפכות טרקטור הצידה

בכל קורס טרקטור לומדים כי ישנם מספר כללים אשר יסיעו רבות בהפחתה משמעותית של סכנת התהפכות בעת עבודה עם טרקטור.
יש להימנע מבלימות חירום ולהקפיד לנעול את דוושות הברקס יחד בכל עת שלא נדרשת הפרדת הבלימה לשם תמרון.
יש להקפיד תמיד על תנועה במהירות בטוחה ומתאימה לתנאי הדרך והעבודה המבוצעת, במיוחד בעת ביצוע סיבובים.
הרחקת הגלגלים האחוריים למקסימום האפשרי תפחית תמיד את הסכנה להתהפכות טרקטור בזכות יצירת בסיס יציב ורחב.
ראוי שכל בעל רישיון טרקטור יבין היטב מה יכול לגרום לטרקטור להתהפך על צידו וכיצד ניתן להימנע מכך.

הגורמים להתהפכות טרקטור לאחור

מטבע הדברים התהפכות טרקטור לאחור הינה נדירה הרבה יותר מהתהפכות הצידה. ישנם שני גורמים עיקריים להתהפכות טרקטורים לאחור. הגורם הראשון במעלה הוא חיבור לא זהיר של מטען כך שהוא יוצר עומס על נקודה גבוהה מדי. הסיבה השניה היא תנועה כלפי מעלה על גבי מדרון בעל שיפוע חד מאוד.

מניעת סכנת התהפכות לאחור של טרקטור

כפי שלומד כל משתתף קורס טרקטור, ישנן מספר פעולות בהן ניתן לנקוט על מנת לצמצם את סכנת התהפכות טרקטור לאחור.
יש להקפיד תמיד על חיבור עומס המטען אל נקודה הנמוכה מציר גלגליו האחוריים של טרקטור. בעת שאנו נוהגים טרקטור הנושא מטען יש להקפיד על האצה איטית. במידה וטרקטור מועמס במטען רב בחלקו האחורי מומלץ להעמיס מטען נגד על חלקו הקדמי. ולבסוף יש להקפיד על נהיגה זהירה במיוחד בעת תנועה על מישור משופע (עליות/ירידות).

לאור סכנות התהפכות טרקטור שתוארו והעובדה כי התהפכות טרקטור עשויה בקלות להביא לפציעה חמורה ואף למוות של נהג טרקטור מצוידים טרקטורים רבים באמצעי בטיחות כגון קשת התהפכות.
במסגרת קורס טרקטור לצורך קבלת רשיון טרקטור לומדים המשתתפים גם על סכנת התהפכות טרקטור וכיצד ניתן להימנע ממנה.