מלגזות הינן כלי רכב מיוחדים, הם אינם משמשים לתחבורה גרידא אלא לשינוע סחורה, ציוד וחומרי גלם ממקום למקום. פעמים רבות מוגבל שטח העבודה של מלגזה אל בין קירותיו של מבנה המשמש מחסן או סדנא. מלגזות כאלה לעיתים אינן יוצאות את פתח המבנה המסוים במשך כל תקופת עבודתן העשויה לארוך שנים לא מעטות (מלגזה המתוחזקת היטב עשויה לשרת את בעליה אפילו חמש עשרה שנים ויותר).

מפעיל מלגזה אינו יכול להסתפק ברישיון נהיגה רגיל לרכב פרטי או אפילו למשאית.
גם מי שמחזיק רישיון טרקטור אינו רשאי לנהוג מלגזה.
על מנת להפעיל מלגזה ברישיון יש לעבור קורס מלגזה אשר בסיומו, עם עמידה בכל דרישות משרד התחבורה ומשרד העבודה, מקבלים המשתתפים היתר מפעיל מלגזה אשר בהמשך נרשם על גבי רישיון נהיגה רגיל.

מלגזות מוגדרות כרכב מנועי לכל דבר ועניין (רק לשם הבהרה – גם מלגזות חשמליות) ולפיכך מלגזה חייבת במספר רישוי (לוחית הרישוי של מלגזות הינה רבועה, שחורה ועליה חמש ספרות מובלטות לבנות) ובביטוח חובה. מלגזה מסוג כזה המכוונת על ידי מפעיל הצועד רגלית לידה אינה מוגדרת רכב מנועי אלה מכונה ניידת רגלית. – ראה מאמר על סוגי מלגזות. מלגזות מסוג זה אינן חייבות בביטוח חובה וכן המפעיל אינו חייב להחזיק רישיון מלגזה בתוקף.

באופן כללי, היות ולא בנושאים אלה עוסק מאמר זה, מהיות מלגזות כלי רכב ממונעים חלות עליהן חובות רישוי שונות כגון מעבר בחינה שנתית (טסט) המבוצעת על ידי טכנאי המגיע למקום העבודה (מובן שאין היגיון בדרישה שהמלגזות הן שישונעו אל מקום בו יערכו הבדיקות השנתיות). ציוד ההרמה של מלגזה חייב בביקורת ממונה בטיחות לציוד הרמה אחת ל14 חודשים. כאמור המצב עם מלגזות קטנות המוגדרות מכונה רגלית ניידת, בדרך כלל מדובר על מלגזות המופעלות על ידי מפעיל ההולך לצידן.

לאור שתואר לעיל ברור שתאונה בה מעורבת מלגזה תחשב תאונת דרכים לכל דבר. אדם, בדרך כלל מדובר במפעיל המלגזה, אשר נפגע בתאונה שכזו יתבע פיצויים עלפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה – 1975. במאמר מוסגר, שוב מפני שלא זהו נושא מאמר זה, לרוב יחשבו תאונות מלגזה גם לתאונת עבודה ולכן ניתן יהיה לתבוע פיצויים גם עלפי חוק הביטוח הלאומי המסדיר את נושא הפיצויים בגין תאונות עבודה.

לשם דוגמא תתואר השתלשלות האירועים במקרה של תאונת מלגזה מסוימת בה נפגע פועל במפעל כאשר מלגזה דרסה את כף רגלו. הפועל נזקק לניתוח דחוף, אשפוז ראשוני של כשבועיים והמשך מעקב וטיפולים רפואיים ארוך טווח כולל קביעת אחוז נכות לצמיתות מסויים.

במסגרת הטיפול בתביעות לפיצויים שהגיש הפועל שנפגע נתבעה, מלבד המוסד לביטוח לאומי במסגרת תביעה לפיצויים בגין נזק כתוצאה מתאונת עבודה, גם חברת הביטוח שביטחה את המלגזה בביטוח חובה. בסופו של דבר, כפי שקורה ברוב המקרים של תביעות כנגד חברות ביטוח בגין תאונות דרכים, הסתיים התיק בפשרה במסגרתה זכה הפועל בפיצויים מטעם חברת הביטוח מעבר לפיצויים להם זכה מן המוסד לביטוח לאומי זאת מאחר שפיצוי בגין תאונת דרכים יכול שיכלול גם סעיפי נזק כגון עזרת מד ג' / קרובי משפחה, כאב וסבל ועוד.

לפיכך מומלץ מאוד לכל מפעיל מלגזה ובעל רישיון מלגזה לוודא היטב כי מלגזות עליהן הוא מתבקש לעבוד אכן מבוטחות בפוליסת ביטוח חובה ועומדות בכל דרישות החוק על מנת שיוכרו ככשירות.